Mamo! Tato!

Mam już 5 lat… naprawdę dużo umiem. Zobaczcie sami 🙂

 • Sprawnie posługuję się przyborami do pisania,
 • Tworzę rysunki tematyczne,
 • Wycinam nożyczkami,
 • Słucham dłuższych opowiadań i wierszy,
 • Potrafię tworzyć proste rymy,
 • Posługuję się określeniami czasu,
 • Nazywam czynności i sytuacje,
 • Przepraszam za błędy,
 • Potrafię opowiadać o swoich sukcesach,
 • Zachowuję się kulturalne w miejscach publicznych,
 • Znam zasady poruszania się po chodniku i po ulicy,
 • Współdziałam w zespole,
 • Sprzątam po posiłku,
 • Potrafię się sam wykąpać oraz ubrać,
 • Rozpoznaję monety,
 • Buduje bogate zdania z dużą ilością przymiotników,
 • Potrafię opowiedzieć krótką historię
 • Używam podstawowych reguł gramatycznych,
 • Zauważam wieloznaczność wyrazów,
 • Mogę wymawiać najtrudniejsze głoski (sz, ż, cz, dż, r).

Mamo, Tato, czy Wasze dziecko już to potrafi?