Czym jest nadpobudliwość psychoruchowa? Czy zadawali sobie Państwo pytanie, czy moje dziecko nie ma nadpobudliwości psychoruchowej? 

A więc nadpobudliwość psychoruchowa “oznacza zespół określonych zachowań i reakcji. Jest to schorzenie wymagające odpowiedniego leczenia, charakteryzujące się zbyt małą zdolnością do wewnętrznej kontroli i hamowania”. 

Wyróżnia się trzy charakterystyczne grupy objawów: 

KLASYFIKACJA OBJAWÓW 

Zaburzenia koncentracji uwagi 

Dziecko: 

Brak zdolności skupienia uwagi na konkretnym działaniu zakłóca procesy poznawcze. 

Nadruchliwość 

Dziecko: 

Impulsywność 

Dziecko: 

WSPARCIE DLA DZIECKA NADPOBUDLIWEGO 

Jeśli przedszkolak z nadpobudliwością nie uzyska pomocy na wczesnym etapie, czekają go problemy, które utrudnią mu funkcjonowanie w społeczności szkolnej. Każde dziecko potrzebuje zrozumienia, ale dziecku nadpobudliwemu jest ono szczególnie potrzebne. 

Dzieci te są dziećmi wymagającymi większego wkładu pracy, większej cierpliwości, bardziej przemyślanego, konsekwentnego działania dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów działania. 

Drodzy nauczyciele – pamiętajcie, aby dla dziecka z nadpobudliwością być życzliwym, spokojnym i wyrozumiałym. 

Należy pamiętać o dopasowaniu wymagań do możliwości dziecka, nawiązać współpracę z rodzicami i specjalistami, a także porozmawiać z innymi nauczycielami i osobami pracującymi w danej placówce. 

W pracy obowiązują nas: 

Co można zrobić dla podopiecznych: 

Źródło: 

Lewkowicz Iwona, “Znowu jesteś niegrzeczny”, wydawnictwo RAABE