s. Rozalia Cykulska – dyrektor
Ewa Adamczewska – wice dyrektor

Nauczyciele:

mgr Arleta Drzewiecka
mgr Jagoda Lubiejewska
mgr Izabela Jendrzejewska – Kościelniak
mgr Anna Woźna
mgr Lilla Kuczkowska
mgr Magdalena Michalak-Frąckowiak – logopeda
mgr Joanna Lesińska
mgr Katarzyna Karman
mgr s. Anna Jakubowska
mgr Waldemar Zawada – rytmika

Pomoce nauczyciela:

Alina Roszak
Beata Burzyńska
Beata Łabęda
Marta Mieloszyńska
Barbara Szajber-Kloc

Pracownicy obsługi:

Wioleta Bartkowiak – intendent
Elżbieta Stachowiak – kucharka
Małgorzata Zuwała – pomoc kuchenna