Jesteśmy przedszkolem, w którym dąży się do wychowania dzieci tak, aby dostrzegały dobro, prawdę i piękno w swoim postępowaniu i postępowaniu innych. Stwarzamy radosną atmosferę. We wzajemnych relacjach odwołujemy się do wartości ogólnoludzkich.

Priorytety: