·

PRACE PLASTYCZNE PSZCZÓŁEK

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Jego własna twórczość jest źródłem dobrej zabawy, radości, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania, wiedzy o otaczającej go rzeczywistości. Udział dziecka w zajęciach plastycznych przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości.

“Pszczółki” podczas zajęć plastycznych.