Img 6413
·

SERCE DOBROCI – “PSZCZÓŁKI”

W piątek 10 marca, na zajęcia dotyczące świata wartości została zaproszona siostra Dyrektor. Celem zajęcia było przypomnienie i uświadomienie dzieciom takich wartości moralnych jak dobro, prawda i piękno, kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci.

Dzieci m.in. przeprowadziły pogadankę na temat dobrych uczynków na podstawie wiersza ” Dobre uczynki” M. Szczepańskiej, brały udział w quizie „Prawda czy fałsz”, a także stworzyły “Serce dobroci”, na którym umieszczały obrazki przedstawiające dobre uczynki i zachowania. Złożyły uroczyste przyrzeczenie „OBIECUJĘ BYĆ DOBRY, UCZYNNY. BĘDĘ CHĘTNIE POMAGAĆ INNYM”. Na koniec zagrały w koło fortuny.