Zajęcia z pieskiem-PSZCZÓŁKI

Dzieciom podczas zajęć towarzyszyła ABI . Na zajęciach dzieci uczyły się prawidłowego kontaktu z psem, poznawały jego potrzeby i wzmacniały empatię względem zwierząt. Poza tym, spotkanie z ABI to doskonała okazja do relaksacji, wyciszenia, a także znakomita motywacja do podejmowania różnorodnych działań w zakresie wspierania funkcji motorycznych, poszerzania słownika czynnego dziecka, kształtowania umiejętności narracyjnych, okazywania i nazywania emocji.
Obecność psa na zajęciach wyzwoliła w dzieciach spontaniczną radość i otwartość względem otoczenia