Mamo, Tato, jako 3-latek już wiele rzeczy potrafię. Poznajcie trochę moich umiejętności 🙂

 • Sprawnie chodzę i biegam,
 • Jeżdżę na trójkołowym rowerku,
 • Posługuję się łyżką, widelcem i kubkiem,
 • Rozpoznaję barwy,
 • Rozpoznaję kształty,
 • Rozumiem dłuższe wypowiedzi,
 • Używam zaimków “ja, moje, twoje”,
 • Podejmuję próby samodzielnego ubierania się,
 • Nawlekam korale na sznurek,
 • Znam swoje imię i nazwisko,
 • Układam elementy wg wielkości,
 • Rozpoznaję emocje,
 • Znam podstawowe nazwy roślin i zwierząt,
 • Zaczynam bawić się w zabawy tematyczne,
 • Rozróżniam dobro od zła,
 • Wskazuję części ciała,
 • Wymawiam poprawnie coraz więcej głosek (np. l, k, g),
 • Trudniejsze głoski zastępuję łatwiejszymi (np. zamiast “szafa” powiem “siafa”),
 • Nazywam przedmioty znane z otoczenia,
 • Zaczynam używam liczby mnogiej,
 • Rozróżniam przeciwieństwa.

W kolejnej odsłonie przedstawię to, co potrafią już dzieci 4-letnie 🙂