· · ·

Rozwiązanie konkursu Edukacyjnego pt. ,, Bystry Przedszkolak “

Dnia 10 marca 2023 roku został rozstrzygnięty konkurs pt. ,, Bystry Przedszkolak ” zorganizowany przez Publiczne Przedszkole Niezapominajka prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety w Śremie.

Głównymi celami konkursu było :

 • zaangażowanie dzieci do twórczej aktywności,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Konkurs był adresowany do przedszkolaków, w trzech kategoriach wiekowych, polegający na wykonaniu zadań miesięcznych ( kart pracy ), w różnych kategoriach wiekowych.

Wszystkie wykonane karty pracy wzbudziły zachwyt jurorów, a ich autorzy zasługują na wielkie uznanie i pochwałę.

Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić wszystkie prace jednakowo. Podczas oceny zwracano uwagę na aktywność twórczą, umiejętność łączenia technik, zagospodarowanie przestrzeni, podejście do tematu.

Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić laureatów w trzech grupach wiekowych.

Laureaci Konkursu :

4- latki :

 • Franciszek Nawrot – Publiczne Przedszkole Niezapominajka w Śremie
 • Gabriela Wojciechowska – Publiczne Przedszkole Niezapominajka w Śremie
 • Martyna Kriwicka – Publiczne Przedszkole Niezapominajka w Śremie
 • Laura Pastusiak – Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Otyniu
 • Błażej Giwerski – Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Otyniu
 • Karol Cieślewicz – Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Otyniu
 • Marcelina Sikorska – Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Śremie
 • Karolina Pams – Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Śremie
 • Łucja Chałupka – Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Śremie

5 – latki :

 • Maria Grajzer – Publiczne Przedszkole Niezapominajka w Śremie
 • Zofia Brudło – Publiczne Przedszkole Niezapominajka w Śremie
 • Julia Zietarska – Publiczne Przedszkole Niezapominajka w Śremie
 • Natalia Osińska – Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Otyniu
 • Marcelina Krusz – Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Otyniu
 • Stanisław Puchała – Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Otyniu
 • Antonina Radaniec – Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Śremie
 • Łucja Łucka – Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Śremie
 • Klaudia Fabianowska – Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Śremie

6 – latki :

 • Amelia Kowalska – Publiczne Przedszkole Niezapominajka w Śremie
 • Gabriela Jabłońska – Publiczne Przedszkole Niezapominajka w Śremie
 • Lena Grubska – Publiczne Przedszkole Niezapominajka w Śremie
 • Szymon Wojnicz – Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Otyniu
 • Blanka Giwerska – Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Otyniu
 • Oliwia Pastusiak – Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Otyniu
 • Szymon Hilary – Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Śremie
 • Tymon Leki – Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Śremie
 • Michalina Binkowska – Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Śremie.