Img 7067
· · · · · ·

Uroczystość Świętej Elżbiety

W dniu 17 listopada 2023 roku w naszym przedszkolu miało miejsce szczególne wydarzenie – Uroczystość Świętej Elżbiety Węgierskiej. Dzieci, rodzice, pracownicy przedszkola na czele z siostrą
Dyrektor udali się do pobliskiego Kościoła Pofranciszkańskiego, aby uczestniczyć we Mszy Świętej , której przewodniczył Ksiądz Prałat Marian Brucki. Podczas Mszy Świętej urzekał piękny śpiew przedszkolaków. Po wspólnej modlitwie Rada Rodziców wraz z dziećmi złożyli Naszym Siostrą życzenia z okazji ich święta. W imieniu Sióstr oraz pracowników przedszkola serdecznie dziękujemy za złożone życzenia, kwiaty oraz okazane dobro i pamięć.